Participa a l’Assemblea de l’AMPA

Benvolgudes famílies,

d’acord amb el que es disposa per l’article 9  i següents dels Estatuts de  l’ A.M.P.A del TORRENT d´ en MELIS , es convoca:

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

Dia:  Dimecres,  3 de desembre de 2014

Lloc   :  Biblioteca

Hora  :  17.00 hores en primera convocatòria , 17.30 hores en segona

 Ordre del dia :

  • Lectura acta anterior – aprovació
  • Presentació AMPA
  • Resultat econòmic 2013-14
  • Examen i aprovació
  • Presentació pressupost 2014-15
  • Examen i aprovació
  • Presentació totes les comissions
  • Renovació junta
  • Precs i preguntes

 Us hi esperem a tots. Hi haurà servei d’acollida