Manifest de l’AMPA sobre la manca de places en escoles públiques

Manifest de l’AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis sobre la manca de places en escoles públiques per al curs 2018-2019 al barri del Guinardó

L’AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis, davant la manca de places en centres públics per als ensenyaments d’educació infantil i d’educació primària que pateix tota la ciutat de Barcelona però que aquest any ha tingut una incidència especial als barris del Guinardó i Font d’en Fargues, com a entitat que forma part d’un dels centres educatius d’aquests barris, vol afegir-se a la denúncia d’aquesta situació i mostrar el suport a les famílies que estan sent expulsades del sistema educatiu públic.

Demanem que totes les famílies que ho vulguin tinguin garantit l’accés a una escola pública al barri. En aquest cas posem un èmfasi especial en la demanda que les places siguin al barri, no pas al districte: el Guinardó i Font d’en Fargues són zones amb pendents pronunciats i amb una manca evident de transport públic, cosa que en dificulta l’accessibilitat i limita la capacitat de desplaçament de les famílies amb infants.

Rebutgem la destrucció de places públiques al barri (n’és un exemple el tancament de l’escola pública Tres Fonts l’any 2014) i ens afegim a la petició d’ampliar-hi l’oferta d’escola pública de qualitat, com a mesura necessària per aconseguir que les famílies puguin escollir en igualtat de condicions l’escola que volen per als seus infants, i no es vegin forçades a prioritzar centres concertats per poder accedir a un centre educatiu de proximitat.

Així mateix, ens afegim a denunciar la falta d’inversió en educació a Catalunya, que contribueix a perpetuar desequilibris en l’oferta de places, la segregació escolar i les desigualtats socioeconòmiques entre alumnes. La manca de finançament, juntament amb la manca d’una planificació rigorosa, són dues de les causes principals que any rere any calgui apedaçar el dèficit de places públiques amb ampliacions de ràtio o creacions de grups addicionals que només empitjoren la qualitat de l’ensenyament públic.

Com a AMPA d’una de les escoles del barri en qüestió, ens posem a disposició de la comunitat educativa i de l’Administració per tal de treballar conjuntament per revertir entre tots aquesta situació i aconseguir una escola pública catalana de qualitat per a tothom.

AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis