Acabada la primera fase de les obres de la cuina

Durant el període de vacances d’estiu s’ha realitzat la primera fase de remodelació de la cuina, gràcies al permís obtingut de part del Consorci d’Educació de Barcelona (propietari de les instal·lacions) i a l’acord a què va arribar l’Ampa amb l’empresa Aramark. Sota la coordinació de persones voluntàries de l’Ampa, les millores realitzades en aquesta fase han estat el canvi de la línia calenta d’aliments, el forn nou amb la seva campana corresponent, i la barana externa de la cuina, a més de petites millores elèctriques. Aquestes obres estan valorades en aproximadament 26.800 euros.

Gràcies a tothom que ha fet possible que iniciem el nou curs amb la reforma feta!

Ara, però, cal encarar la segona fase. Per poder-la dur a terme, l’AMPA mantindrà i endurirà, si cal, les converses amb el Consorci per tal que en els propers mesos es concretin les dates de les obres encara pendents.