Reunió informativa sobre els nous cursos de català per a mares i pares

Aquest curs seguim amb el projecte d’apropar el català bàsic als pares i mares de l’escola, així com a persones del barri que ho necessitin, amb cursos amb títol oficial i gratuïts.
Durant aquest curs tenim previst organitzar un curs B1 i un curs B3, però per acabar de concretar-ho i saber quantes persones hi estan interessades, farem una reunió informativa a l’escola amb la participació de representants del Consorci de Normalització Lingüística.
Serà dijous dia 25 d’octubre, a les 16 h, al menjador.
Si no hi podeu anar però hi esteu interessats, envieu un correu a ampatorrentdenmelis@hotmail.com.
I si dubteu… pregunteu a algun dels pares que hi han participat anteriorment, i segur que us engresquen!

Alumnes del curs passat