Beques extraescolars 2019-2020

Benvolgudes famílies!
Tornen les activitats extraescolars subvencionades del curs 2019-2020.

Les famílies poden passar pel depatx de l’AMPA a partir de dimecres 18 de setembre

Els terminis per presentar les sol.licituds són del 19 de setembre a l’11 d’octubre.

L’AMPA de l’escola Torrent d’en Melis està inscrita a l’Ajuntament de Barcelona com a entitat homologada, de manera que per a la majoria de les nostres extraescolars es pot demanar subvenció.

Les activitats que estan subvencionades són aquelles que afavoreixen la pràctica esportiva fora de l’horari escolar.

La subvenció la poden sol·licitar la mare, el pare o la persona tutora d’un infant o adolescent que:

  • Tingui entre 6 anys  i 17
  • Que resideixi amb la seva unitat familiar a Barcelona.
  • I que la renda per membre de la unitat familiar sigui igual o inferior a  9000 € l’any.
  • En cas d’infants o adolescents que presentin necessitats educatives especials, podran sol·licitar la subvenció encara que no resideixin a Barcelona.

 

En el moment en què realitzeu la inscripció a l’activitat extraescolar, al despatx de l’AMPA trobareu el formulari de sol·licitud (model normalitzat de l’Ajuntament).

Una vegada emplenat i segellat per l’AMPA, l’haureu de presentar a qualsevol OAC tal i com s’especifica a les bases de la subvenció que podeu trobar al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Document suport famílies_Subvencions_19-20

propostadossier_plantillafitxesactivitats_1920_def_v3