AMPA Torrent

Us informem que el curs que ve hi haurà importants canvis pel que fa a la gestió i organització de l’AMPA, especialment perquè no hi haurà la figura de secretària que...

Tal com s’indica en el calendari escolar, a partir del 5 de juny i fins a final de curs l’horari de l’escola és de jornada continuada, de 9 a 13 h....

Alguns pares i mares ens heu preguntat els darrers dies per què hem girat dos rebuts de menjador durant el mes de març, per la qual cosa considerem oportú fer un...

L’AMPA ha acordat un protocol a seguir en casos d’impagats, especialment pel que fa a deutes pendents corresponents al servei de menjador, però també de la resta de serveis que ofereix....

Després de la dimissió de l’antiga junta directiva de l’AMPA, el 29 de novembre passat va tenir lloc una assemblea general extraordinària (AGE) destinada a escollir les persones que ocuparien els...

Us recordem que al darrer butlletí us anunciàvem diverses informacions que encara estan d’actualitat. La més important, l’assemblea general extraordinària que tindrà lloc el dia 29 a les 18 h i...