Comissions

Les comissions són equips de treball formats per pares i mares que es dediquen a una àrea concreta i que, de manera voluntària i altruista, inverteixen hores i esforços per oferir serveis diversos a les famílies associades, amb la màxima qualitat i de la manera més econòmica possible.

Formar part de les comissions és la millor manera que tenim els pares i mares de col·laborar activament amb l’AMPA. Tots podem aportar alguna cosa positiva a les comissions. No fa falta ser experts en cap matèria específica ni dedicar-hi gaire temps. Només cal una mica d’implicació i ganes.

Actualment, les comissions són: