Comissió de menjador

És la comissió que vetlla perquè els nostres fills i filles puguin gaudir d’una bona alimentació a l’escola i un bon temps de lleure posterior.

Què fan?

 • Controlen i revisen els menús perquè compleixin els objectius nutricionals i que siguin equilibrats.
 • Controlen que es compleixin els objectius educatius i pedagògics marcats.
 • Fan el seguiment continu del funcionament del menjador i del temps de pati per detectar incidències i posar-hi solucions.
 • Vetlla pel compliment del “Pla de funcionament de menjador”, aprovat cada curs.
 • Canalitzen els comentaris, queixes i propostes que els pares i mares puguin tenir.
 • Mantenen relació contínua amb l’empresa proveïdora del servei de menjador i temps de pati per estar al dia de qualsevol aspecte important.
 • Negocien les condicions contractuals amb les empreses proveïdores dels serveis.
 • Controlen les altes i baixes dels usuaris fixos i esporàdics.
 • Dinen al menjador ocasionalment, per comprovar la qualitat dels menús i els aliments, i comprovar les dinàmiques dels monitors tant a l’hora del dinar com al temps de pati.

Qui són?

 • Mireia Arreba
 • Isabel Puente
 • Rosa Díaz

CONSULTEU:
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

menjador@ampatorrentdenmelis.cat
Aquest és el correu de la comissió de menjador de l’AMPA. Hi podeu escriure per demanar informació, consultar dubtes, fer propostes o suggeriments sobre aquesta temàtica, etc.
Els membres de la comissió us respondran el més aviat possible.

 

Anuncis