Qui som?

Tots i cadascun dels que formem part de la Junta de l’AMPA som pares i mares de l’escola que dediquem de forma voluntària una part del nostre temps a col·laborar per fer possible una bona educació per als nostres fills i filles.

L’òrgan de govern de l’associació és l’Assemblea. L’Assemblea està formada per tots els socis de l’AMPA, convocats un cop a l’any per intercanviar informació i delegar en la Junta les funcions de govern.

La Junta dirigeix i coordina totes les activitats assignades a l’AMPA, i és qui pren totes les decisions. Aquesta Junta està formada per diversos càrrecs directius:

Presidenta: Rosa Díaz
Vicepresidenta: Francesca Milo
Secretària: Maria Català
Tresorer: Nadiia Monych

Junta AMPA Torrent 2019

D’esquerra a dreta: Maria Català (secretària), Rosa Díaz (presidenta) i Nadiia Monych (tresorera)

La Junta també està integrada per les comissions, que són equips de treball formats per mares i pares. Cadascuna d’aquestes comissions treballa en una àrea concreta:

Comissió de menjador
Comissió d’extraescolars
Comissió de festes
Comissió de solidaritat
Comissió Escola Digna
Comissió de comunicació

Comissió de socialització de llibres

 

Una vegada al mes, es convoca una reunió de Junta per tractar i posar en comú totes les activitats que s’han dut a terme durant el mes.