Qui som?

Tots i cadascun dels que formem part de la Junta de l’AMPA som pares i mares de l’escola que dediquem de forma voluntària una part del nostre temps a col·laborar per fer possible una bona educació per als nostres fills i filles.

L’òrgan de govern de l’associació és l’Assemblea. L’Assemblea està formada per tots els socis de l’AMPA, convocats un cop a l’any per intercanviar informació i delegar en la Junta les funcions de govern.

La Junta dirigeix i coordina totes les activitats assignades a l’AMPA, i és qui pren totes les decisions. Aquesta Junta està formada per diversos càrrecs directius:

Presidenta: Anna Castillo
Vicepresidenta: Rosa Díaz
Secretària: Eva Queralt
Tresorer: Raphaël Fuentes

La Junta també està integrada per les comissions, que són equips de treball formats per mares i pares. Cadascuna d’aquestes comissions treballa en una àrea concreta:

Comissió de menjador: Isabel Puente, Rosa Díaz i Chus Pérez

Comissió d’extraescolars: Elisabet Bermejo, Anna Castillo, Ginesa García, Mayra Tassone i Alba Rodríguez

Comissió de festes: Imma Rosich, Bea Gutiérrez, Chus Pérez, Susana Pacheco, Rocío Alonso, Gemma Rodríguez, Marta Rodríguez i Nàdia Homs

Comissió de solidaritat: Rocío Alonso, Mayra Tassone i Maise Juanpera

Comissió Escola Digna: Gemma Rodríguez, Elisabet Bermejo, Rocío Alonso i Núria Grau

Comissió de comunicació: Marta Rodríguez, Eva Queralt, Aina Domènec i Núria Grau

Una vegada al mes, es convoca una reunió de Junta per tractar i posar en comú totes les activitats que s’han dut a terme durant el mes.

 

 

Anuncis