Servei d’acollida

Sovint els horaris escolars coincideixen amb les hores d’entrada i sortida de la feina de molts pares i mares. No podem ser a les 9 del matí a l’escola i, alhora, ser a la mateixa hora a la feina. Per aquest motiu l’AMPA organitza el servei d’acollida, gràcies al qual els nens poden romandre a l’escola fora de l’horari lectiu sota la supervisió de monitors.

Hi ha servei d’acollida al matí, a partir de les 7.30h, fins les 9h

 

Pel que fa a les tardes, hi ha activitats dirigides adaptades per als més petits (P3 a P5) que giren sobre 3 àmbits temàtics: descobreix l’art, jocs del món i jocs tradicionals.

PERMANÈNCIA TARDES  (16.30 a 17.30 h)